Een betrouwbare partner die zorgen uit handen neemt

Steeds hogere eisen

Zorginstellingen moeten aan steeds hogere eisen voldoen op het gebied van patiëntenzorg, efficiency, kostenbeheersing, innovatie en verantwoording. Een betrouwbare partner in de farmaceutische zorg is dan veel waard. Een partner met wie je samen het medicatieproces doorneemt, die je met raad en daad terzijde staat, die zorgen uit handen neemt, betrouwbaar is en op tijd levert.

Instellingsapotheek Farmadam is zo’n partner. We bieden niet alleen inhoudelijke ondersteuning, maar ook inzicht in het verbruik van geneesmiddelen en verbeterpunten naar aanleiding van klachtenanalyses. Desgevraagd leveren we benchmarks die procesmatige en financiële vergelijkingen met andere instellingen mogelijk maken. Zo werken we samen met u aan een permanente verbetering van onze farmaceutische zorg.

Medicatieveiligheid voorop

Voor een goede en verantwoorde zorgverlening is medicatieveiligheid voor zorginstellingen van het grootste belang. Als instellingsapotheek streeft Farmadam daarom een zeer hoge mate van medicatieveiligheid na. Ons productieproces kent diverse checks & balances om de medicatieveiligheid te garanderen. De verpakkingen die bij u worden afgeleverd zijn diverse malen gecontroleerd. Zorgverleners hoeven deze verpakking alleen nog maar te openen en aan de cliënt te verstrekken.

Apotheek als medebehandelaar
Een optimale medicatieveiligheid komt in onze visie tot stand in de driehoek Arts-Zorg-Apotheek. In nauw overleg bepalen we welke medicatie wenselijk is voor een optimale zorgverlening. Kernbegrippen zijn naleving van clinical rules, het voorbereiden en uitvoeren van farmacotherapeutisch overleg en medicatiereviews, en een zorgvuldig formulariumbeheer.

Onze kracht

Vanuit het zorgproces

Wij kennen de werkwijze van zorgverleners door en door. Samen met onze expertise in de farmaceutische zorg maakt dat ons tot een betrouwbare gesprekspartner.

Zicht op innovatie

De zorg staat niet stil, en we vernieuwen onze aanpak voortdurend. Zo werken we aan innovaties als de integratie van onze ICT-systemen met het EVS van de voorschrijver.

Altijd bereikbaar

Medicijnen kunnen op elk moment van de dag en van de nacht nodig zijn. Dus leveren wij die medicatie ook. Daarvoor zijn we 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Onafhankelijk

Farmadam is een instellingsapotheek die van geen enkele partij afhankelijk is. Niet van een groothandel, een producent of een investeerder. Wij zijn van onszelf.

Hoogwaardige technologie

Onze techniek is altijd up-to-date. Of het nu gaat om de ICT of de verpakkingsmachine. De betrouwbaarheid van de geleverde medicatie is daardoor gegarandeerd.

Flexibel

Dankzij onze optimale logistiek kan Farmadam flexibel zijn. Vanaf het moment dat het recept bij ons binnenkomt tot het moment dat het bij u wordt afgeleverd.

Onze expertgebieden

V&V

Farmadam heeft veel ervaring met kwetsbare ouderen en complexe medicatiebeoordelingen. Voor de specialist ouderengeneeskunde treden we op als medebehandelaar. We bieden inzage in labwaarden en assisteren bij scholing en formulariumbeheer.

Revalidatie

De expertise van Farmadam betreft onder meer kortdurende opnames, spoedopnames, hoogfrequent muterende afdelingen, palliatieve units en complexe medicatie. We kunnen snel schakelen bij de overdracht uit het ziekenhuis en assisteren bij het beheer van eigen medicatie.

Verstandelijk gehandicapten

Dit is een bijzondere doelgroep, waarvoor we bij Farmadam onder meer ondersteuning bieden bij gepersonificeerde toedieningsvormen en farmacogenetica. We ondersteunen zorgverleners bij vragen over begeleid wonen en het meenemen van medicatie naar de dagbehandeling.

GGZ

In dit veld is Farmadam actief op het gebied van farmacogenetica, interacties, spoedopnames en tijdelijke opnames. Onze expertise betreft verder onder meer ouderenpsychiatrie, het interpreteren van labwaarden, interventieafdelingen en hoogfrequente mutaties in medicatie.