Goede service en
een eerlijke prijs

Betrouwbaar en flexibel

Als grote instellingsapotheek begrijpt Farmadam dat een euro maar één keer kan worden uitgeven. De inkoopvoordelen die het gevolg zijn van onze schaalgrootte, sluizen we dan ook door naar u als klant. Diezelfde schaalgrootte heeft als gevolg dat we veel ervaring hebben met complexe zorgtrajecten, en daar profiteert u eveneens van.

Wij leveren niet alleen medicijnen, maar wij denken en praten ook mee. Op hetzelfde niveau als uw zorgprofessionals. Wij houden rekening met al uw wensen op het gebied van levering, bewaking en afstemming.

Voor een zo groot mogelijke veiligheid werken we nauw samen met u. Optimale veiligheid komt in onze visie het beste tot stand in de driehoek arts-zorg-apotheek. Onze ervaring en vakkennis zijn daarbij de leidraad.

KWALITEIT

Experts in het vakgebied

Farmadam is een grote instellingsapotheek met veel gebundelde kennis van complexe zorgtrajecten. Onze apothekers en apothekersassistenten hebben ervaring in de werkvelden van onder meer V&V, revalidatie, verstandelijk gehandicapten en de GGZ. Maar onze ambities reiken verder…

Hoogwaardige farmaceutische zorg

Geen enkele instelling kan functioneren zonder betrouwbare en veilige farmaceutische zorg. Als grote instellingsapotheek zijn we ons als geen ander bewust van de risico’s van medicijngebruik. Onze nauwgezette controles brengen de medicatieveiligheid naar het hoogste niveau.

SERVICE

Snel en betrouwbaar

Uw bestelling snel geleverd. Dat maken we waar. Dankzij onze eigen productielijn en onze eigen bezorgdienst houden wij het logistieke proces in eigen hand. Zodat uw bestelling binnen 3 uur bij u is, en bij spoed zelfs binnen 2 uur. Overdag en ’s nachts, doordeweeks en in het weekend.

Nuttige sturinginformatie

Als u dat wenst, leveren wij managementinformatie waar u verder mee kunt. Gerichte rapportages op organisatieniveau, afdelingsniveau en cliëntniveau, en benchmarks waarmee u uw organisatie kunt vergelijken met andere instellingen. Krachtige sturingsinstrumenten dus voor een nog efficiëntere bedrijfsvoering.

KLANT CENTRAAL

Voorschrijver, zorgverlener én apotheek

Medicatieveiligheid is van het allergrootste belang. Voor u, en dus ook voor ons. In onze visie werken we aan deze veiligheid in een nauwe relatie met voorschrijvers en zorgverleners. In die relatie staan wij naast u. Samen met u streven we naar het hoogste niveau van zorgverlening.

Een vast aanspreekpunt

Voor ons als instellingsapotheek is farmaceutische zorg maatwerk. En maatwerk is gebaat bij persoonlijk contact. Daarom heeft u bij Farmadam altijd uw eigen, vaste aanspreekpunt. Eén apothekersassistent en – mocht dat nodig zijn – één apotheker. Een professional die u persoonlijk kent en antwoord heeft op al uw vragen.

Meer over Farmadam

De missie van Farmadam

Farmadam levert doelmatige en veilige farmaceutische zorgdiensten rechtstreeks aan instellingsgebonden cliënten in de regio Groot-Amsterdam en aan instellingen via lokale openbare apotheken. Veiligheid, snelheid, service en betrouwbaarheid zijn onze kernbegrippen. Farmadam werkt conform de geldende regelgeving, richtlijnen en standaarden. Deze werkwijzen zijn vastgelegd in het digitale handboek in Qlink en worden aantoonbaar nageleefd. Onze wijze van communiceren, intern en extern, is professioneel en integer.

De visie van Farmadam

Farmadam levert doelmatige en veilige zorg, dankzij gekwalificeerd personeel, gecertificeerde processen, betrokkenheid en een nauwe samenwerking met de klant. Dit resulteert in actieve participatie in de behandeling van de cliënt en het nastreven van gemeenschappelijke doelen. Sterke punten zijn onze regionale oriëntatie en de persoonlijke relaties: degenen die de afspraken maken voeren deze ook uit. Dit waarborgt een snelle en flexibele dienstverlening. Farmaceutische zorg, medicatieveiligheid en doelmatigheid staan centraal. Met de klant worden hierover meetbare doelstellingen overeengekomen.

Geschiedenis van Farmadam

Farmadam is opgericht in 2008. Aan de basis stonden vier openbare apotheken en één ziekenhuisapotheek in de regio Amsterdam. De oprichters waren van mening dat met de toenemende schaalgrootte in de zorg de behoefte toenam aan een instellingsapotheek op een vergelijkbare schaal. Farmadam beschikt over een eigen productielijn en een eigen bezorgdienst. Dit maakt maatwerkoplossingen mogelijk. Zo wordt medicatie niet alleen verpakt op rol, maar worden geneesmiddelen los geleverd die niet verpakt kunnen worden. Ook leveren we bij elke mutatie lijsten die het toedienen van medicatie veilig laten verlopen.